• Δωρεάν απεριόριστα χιλιόμετρα !!
 • Δωρεάν ασφάλεια κλοπής!
 • Όλα τα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση μηχανικά ελεγμένα από πιστοποιημένα συνεργεία
 • ΦΠΑ και όλοι οι φόροι συμπεριλαμβάνονται στις τιμές
 • Δωρεάν παράδοση οπου επιθυμείτε
 • Δωρεάν χάρτης της Σαντορίνης
 • Δωρεάν ασφάλεια ως προς τρίτους
 • Δωρεάν επιπλέον οδηγός (οι)
 • Δωρεάν 24ωρη οδική βοήθεια
 • Δωρεάν παιδικά καθίσματα
 • Μικτή ασφάλεια διαθέσιμη *
 • Χωρίς επιπλέον χρέωση αν πληρώσετε με πιστωτική
 • Δωρεάν επιστροφή του αυτοκινήτου στην τοποθεσία που θα επιλέξετε
*παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μας για λεπτομέρειες